Revizorro93
  • Revizorro93 My Photos photo 6140615
  • Revizorro93 My Photos photo 6140614

Revizorro93

Status:
Followings
Followers
Comments (4)
-MiaCandy-_del
1/21/23
πŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’–
_πŸ’–πŸ’–πŸ’–.....πŸ’–πŸ’–πŸ’–
πŸ’–πŸ’–πŸ’–........πŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’–
πŸ’–πŸ’–πŸ’–.........πŸ’–πŸ’–πŸ’–...πŸ’–πŸ’–πŸ’–
_πŸ’–πŸ’–πŸ’–.........πŸ’–πŸ’–.....πŸ’–πŸ’–πŸ’–
__πŸ’–πŸ’–πŸ’–.................πŸ’–πŸ’–πŸ’–
____πŸ’–πŸ’–πŸ’–.............πŸ’–πŸ’–πŸ’–
______πŸ’–πŸ’–πŸ’–.....πŸ’–πŸ’–πŸ’–
_______ πŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’–
8/30/22
πŸ’•ΠΠ° малСнькой, затСрянной ΠΏΠ»Π°Π½Π΅Ρ‚Π΅
Π‘Ρ€Π΅Π΄ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ€Ρ†Π°Π½ΡŒΡ сказочных свСтил
Они ΠΌΠ΅Ρ‡Ρ‚Ρƒ Ρ‚Π²ΠΎΡ€ΠΈΠ»ΠΈ, словно Π΄Π΅Ρ‚ΠΈ
Она любила, ΠΎΠ½ Π΅Π΅ любил.πŸ’•
5/28/22
.ℒℴѡℯ…………ℒℴѡℯ
…ℒℴѡℯ ℒℴѡℯ….β„’β„΄Ρ΅β„― β„’β„΄Ρ΅β„―
β„’β„΄Ρ΅β„― β„’β„΄Ρ΅β„― β„’β„΄Ρ΅β„― β„’β„΄Ρ΅β„― β„’β„΄Ρ΅β„―
.β„’β„΄Ρ΅β„― β„’β„΄Ρ΅β„― β„’β„΄Ρ΅β„― β„’β„΄Ρ΅β„― β„’β„΄Ρ΅β„―
..β„’β„΄Ρ΅β„―β„’β„΄Ρ΅β„―β„’β„΄Ρ΅β„―β„’β„΄Ρ΅β„―β„’β„΄Ρ΅β„―
……ℒℴѡℯℒℴѡℯℒℴѡℯℒℴѡℯ
……..β„’β„΄Ρ΅β„―β„’β„΄Ρ΅β„―β„’β„΄Ρ΅β„―
…………ℒℴѡℯℒℴѡℯ
……………ℒℴѡℯ
1/9/22
πŸ’˜πŸ’˜πŸ’˜_________πŸ’˜πŸ’˜πŸ’˜
__πŸ’˜πŸ’˜____πŸ’˜πŸ’˜___πŸ’˜πŸ’˜___πŸ’˜πŸ’˜
_πŸ’˜πŸ’˜________πŸ’˜πŸ’˜________πŸ’˜πŸ’˜
__πŸ’˜πŸ’˜__________________πŸ’˜πŸ’˜
____πŸ’˜πŸ’˜_____________πŸ’˜πŸ’˜
_______πŸ’˜πŸ’˜________πŸ’˜πŸ’˜
__________πŸ’˜πŸ’˜__πŸ’˜πŸ’˜
_____________πŸ’˜πŸ’˜